Τεστ  Ικανοτήτων

Η χρήση των τεστ ικανοτήτων παρέχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται.  Τα πλεονεκτήματα αυτά αφορούν:

 

  • την αντικειμενικότητα (objectivity), αφού η βαθμολόγηση δεν εξαρτάται από το βαθμολογούντα
  • την τυποποιημένη δομή (standardization), αφού η διαδικασία είναι πλήρως ελεγχόμενη και καθορίζει τη συγκρισιμότητα της βαθμολογίας
  • την αξιοπιστία (reliability), αφού ελαχιστοποιεί και ποσοτικοποιεί το πιθανό λάθος
  • την εγκυρότητα (validity), αφού προσφέρουν προβλεψιμότητα με μεγάλη ακρίβεια
  • την ικανότητα αμερόληπτης διάκρισης (discriminability) μεταξύ των διαφόρων επιπέδων μέτρησης.

 

Μέσα από τα τεστ ικανοτήτων εντοπίζεται η οξυδέρκεια του ατόμου σε συγκεκριμένους τομείς ικανότητας επιτρέποντας έτσι μια ασφαλή πρόβλεψη της απόδοσης του ατόμου στην εργασία του (τι μπορεί να κάνει κάποιος).

m