Τεστ  Προσωπικότητας

Μέσα από ένα αντικειμενικό και έγκυρο ερωτηματολόγιο (16PF) επιτυγχάνεται η εμπειρική μέτρηση των χαρακτηριστικών προσωπικότητας του ατόμου, γεγονός που επιτρέπει την ορθή επιλογή και ανάπτυξη του προσωπικού, έτσι ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων και στην επιτυχία του Οργανισμού.

Η γνώση των χαρακτηριστικών προσωπικότητας ενός ατόμου αυξάνει το επίπεδο αυτογνωσίας του, αφού εντοπίζει τα δυνατά του σημεία, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσει, καθώς και τα σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί ώστε να βελτιώσει την απόδοση και συμπεριφορά του. Το τεστ προσωπικότητας δείχνει ουσιαστικά το τι θα ήθελε να κάνει κάποιος και όχι το τι θα μπορούσε.

 

 Τι μετρά το 16PF

 • Κοινωνικότητα
 • Λογική σκέψη
 • Συναισθηματική σταθερότητα
 • Κυριαρχικότητα
 • Ζωντάνια/Ζωηρότητα
 • Ευσυνειδησία
 • Κοινωνική αυτοπεποίθηση
 • Ευαισθησία
 • Καχυποψία
 • Επινοητικότητα
 • Διπλωματικότητα
 • Αυτοπεποίθηση
 • Συντηρητικότητα
 • Αυτάρκεια
 • Τελειομανία
 • Ένταση
a