Τεστ  Ενδιαφερόντων

Το τεστ αυτό μετρά το επίπεδο ενδιαφέροντος σε έξι επαγγελματικούς τομείς για να βοηθήσει το άτομο να αντιληφθεί καλύτερα ποιες θέσεις εργασίας θα ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις ικανότητές του.

m