Οι Πελάτες μας

Οι πιο κάτω Οργανισμοί έχουν χρησιμοποιήσει τα εργαλεία επιλογής της εταιρείας μας για σκοπούς επιλογής προσωπικού.  Αναφέρονται ενδεικτικά μερικοί μόνο γνωστοί Οργανισμοί:

 

 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Υπουργείο Υγείας
 • Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 • Υπουργείο Άμυνας (για σκοπούς επιλογής δόκιμων αξιωματικών)
 • Γενικό Λογιστήριο
 • Ελεγκτική Υπηρεσία
 • Γραφείο Προγραμματισμού (σήμερα Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης)
 • Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (για σκοπούς πρόσληψης Διοικητικών Λειτουργών)
 • Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
 • Τμήμα Οδικών Μεταφορών
 • Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • Τμήμα Εργασίας
 • Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
 • Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης
 • Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
 • Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
 • Στατιστική Υπηρεσία
 • Υπηρεσία Περιβάλλοντος (σήμερα Τμήμα Περιβάλλοντος)
 • Τμήμα Γεωργίας
 • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
 • Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
 • Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
 • Γραφείο Επιτρόπου Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιών
 • Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
 • Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
 • Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
 • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
 • Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
 • Τράπεζα Κύπρου
 • Αραβική Τράπεζα
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Astro Bank
 • Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
 • Κεντρική Τράπεζα
 • Δήμος Λεμεσού
 • Δήμος Ιδαλίου
 • Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
 • Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και πολλά άλλα ΣΠΙ
 • Medochemie Ltd
 • Μαλλούππας και Παπακώστας
 • S. Data Ltd
 • Interlife Insurance Ltd
 • Photos Photiades Group και πολλές άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις
m
a