Επικοινωνήστε  Μαζί μας

Η διεύθυνση μας

H.A.D. Centre Ltd

P.O. Box 29235
CY-1621 Nicosia,
Cyprus
Tel.: +357-22 347 128
Fax: +357-22 466 157
e-mail: hadcentre@gmail.com