Ασκήσεις για Κέντρα Αξιολόγησης

Είναι ασκήσεις που αποσκοπούν στην προσομοίωση σημαντικών στοιχείων της απόδοσης της εργασίας, προκειμένου να γίνει μια αντικειμενική αξιολόγηση των δυνατοτήτων των υποψηφίων. Με τη χρήση καλά σχεδιασμένων περιπτώσεων (case studies) διεξάγονται ασκήσεις όπως:

 

 • Ομαδική Συζήτηση
 • Προσομοίωση Συνέντευξης
 • Ανάλυση Πληροφοριών

 

Μέσα από τα αποτελέσματα των πιο πάνω ασκήσεων αξιολογούνται συγκεκριμένες ικανότητες όπως:

 

 • Αναλυτική Σκέψη
 • Αποτελεσματικότητα
 • Διαπροσωπική Επικοινωνία
 • Ικανότητα Παρακίνησης και Καθοδήγησης
 • Ανάγκη για επίτευξη
 • Πρωτοβουλία
 • Ανθεκτικότητα
 • Προγραμματισμός και Οργάνωση
 • Ομαδικότητα
 • Ηγεσία
m