Μπορούμε να λύσουμε  Τα Προβλήματα σας

H εταιρεία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της στον εξειδικευμένο κλάδο της επιλογής προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ, γνωστών ως Τεστ Ικανοτήτων (Ability Tests), Τεστ Προσωπικότητας, Τεστ Ενδιαφερόντων και Ασκήσεις για Κέντρα Αξιολόγησης (Assessment Centre Exercises)

Τεστ Ικανοτήτων

Τεστ Ενδιαφερόντων

Τεστ Προσωπικότητας

Ασκήσεις για Κέντρα Αξιολόγησης